วิสัยทัศน์: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด มีความมั่นคง ดำเนินงานโปร่งใส กิจการก้าวไกล ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
ประธาน
นายสุวิทย์ ฟองโหย
รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายพิชิต สิงห์อินทร์
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
 
 
ชื่อบัญชี:
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
เลขที่บัญชี: 903-1-00294-1

ธนาคารธนชาต สาขาทับเที่ยง
เลขที่บัญชี: 304-2-19883-3
 
ดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.30%
  ประจำ 6 เดือน 3.50%
  ประจำ 12 เดือน 4.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้สามัญ 6.50%
  เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 6.50%
  เงินกู้พิเศษ 6.50%
  เงินกู้ฉุกเฉิน(ฉฉ.) 6.50%
  เงินกู้สามัญ ATM ฯ 6.50%

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พ.ร.บ.สหกรณ์
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
  นโยบายภายในองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันหยุดสหกรณ์ประจำปี 2559
     
     
 
 

 
 
แก้ปัญหาเข้าระบบข้อมูลสมาชิกไม่ได้ ให้กด Enter สองครั้ง หรือกด ปุ่ม F5
   เรียนสมาชิกเข้าระบบไม่ได้ เมื่อเจอข้อความแจ้งว่ายังไม่ได้ลงทะเบียน ให้สมาชิกกด Enter สองคร้ง หรือกดปุ่ม F5 หรือ กด Refresh (โหลดหน้านี้อีกครั้ง) หรือ ออกจากหน้านี้แล้วเข้าระบบใหม่อีกครั้ง ค่ะ...
ประกาศ งดใช้ระบบ ATM ชั่วคราว เปิดให้บริการวันพรุ่งนี้ (22 มี.ค. 60)
   ประกาศ งดใช้ระบบ ATM ชั่วคราว เปิดให้บริการวันพรุ่งนี้ (22 มี.ค. 2560) เนื่องจากระบบ ATM ขัดข้องไม่สามารถให้บริการ ทางสหกรณ์ต้องขออภัยสมาชิก ในความไม่สะดวกในการให้บริการ...
เชิญชวนสมาชิกเขต 11 และเขตอื่นๆ(บำนาญ) ไปร่วมถวายความเคารพพระบรมศพฯ
   เชิญชวนสมาชิกเขต 11 และเขตอื่นๆ(บำนาญ) ไปร่วมถวายความเคารพพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ทัศนศึกษาดูงานภาคอีสาน เพชรบูรณ์-ขอนแก่น-โคราช-อุดรฯ-เลย และสถานที่อื่นๆ ระหว่างวันที่2-7 ก.ค. 2560
สนใจติดต่...
ประกาศรายชื่อ สมาชิกที่ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย รอบ 2
ประกาศรายชื่อ สมาชิกที่ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย
 
: :สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ฯ: :


เงินบำรุงขวัญเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี
*-*-*-*-*-*-*

ทุนเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก
*-*-*-*-*-*-*

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
*-*-*-*-*-*-*

ทุนสงเคราะห์สมาชิกให้แก่ทายาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
*-*-*-*-*-*-*

ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
*-*-*-*-*-*-*

สมาคมฌาปนกิจฯ (สอ.สค.)
*-*-*-*-*-*-*

กองทุนช่วยเหลือผู้กู้-ผู้ค้ำฯ
*-*-*-*-*-*-*